Επισκευή
Desktop
Format Desktop PC (Η/Υ)
Από
20€
χωρίς ΦΠΑ
Από
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
1 ημέρα
Όχι
Όχι
15
Εγκατάσταση Windows & εφαρμογών Desktop PC (Η/Υ)
Από
20€
χωρίς ΦΠΑ
Από
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
1 ημέρα
Όχι
Όχι
10
Καθαρισμός συστήματος ψύξης Desktop PC (Η/Υ)
Από
20€
χωρίς ΦΠΑ
Από
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
1 ημέρα
Όχι
Όχι
10
Επισκευή / Αλλαγή σκληρού δίσκου Desktop PC (Η/Υ)
Από
16€
χωρίς ΦΠΑ
Από
20€
με ΦΠΑ
24%
16€
Όχι
1 ημέρα
1 Χρόνος
1 Χρόνος
10
Επισκευή / Αλλαγή κάρτας γραφικών Desktop PC (Η/Υ)
Από
25€
χωρίς ΦΠΑ
Από
31€
με ΦΠΑ
24%
25€
Όχι
1 ημέρα
1 Χρόνος
1 Χρόνος
15
Επισκευή / Αλλαγή τροφοδοτικού Desktop PC (Η/Υ)
Από
25€
χωρίς ΦΠΑ
Από
31€
με ΦΠΑ
24%
25€
Όχι
1 ημέρα
1 Χρόνος
1 Χρόνος
15
Τεχνικός έλεγχος Desktop PC (Η/Υ)
Δωρεάν Έλεγχος
24%
Όχι
1 ημέρα
Όχι
Όχι
Καθαρισμός ιών & Antivirus Desktop PC (Η/Υ)
Από
20€
χωρίς ΦΠΑ
Από
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
Ημέρες
Όχι
Όχι
10
Αλλαγή / Αναβάθμιση μνήμης Desktop PC (Η/Υ)
Από
16€
χωρίς ΦΠΑ
Από
20€
με ΦΠΑ
24%
16€
Όχι
1 ημέρα
1 Χρόνος
1 Χρόνος
10
Backup / Ανάκτηση αρχείων Desktop PC (Η/Υ)
Επικοινωνία για κόστος
24%
Όχι
Ημέρες
Όχι
Όχι
10
Επισκευή / Αλλαγή DVD-Rom Desktop PC (Η/Υ)
Από
16€
χωρίς ΦΠΑ
Από
20€
με ΦΠΑ
24%
16€
Όχι
1 ημέρα
1 Χρόνος
1 Χρόνος
10