Πολιτική Απορρήτου

  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται αυστηρά κατόπιν της συγκατάθεσής σας.
  • Πως χρησιμοποιούνται τα στοιχεία από το FixerLab:

α. Για την μεταξύ μας επικοινωνία.
β. Για την έκβαση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
γ. Για αποστολή sms και mail.
δ. Για την αποστολή της συσκευής μέσω courier.

  • Τι στοιχεία ζητάει το FixerLab;

α. Το ονοματεπώνυμό σας.
β. Το τηλέφωνο επικοινωνίας.
γ. Την διεύθυνση σας για να αποσταλεί η συσκευή.
δ. Το mail σας.
ε. Τον κωδικό ξεκλειδώματος για τον έλεγχο της συσκευής ή για την συνέχιση αυτής.

  • Ποιοί άλλοι επεξεργάζονται τα στοιχεία σας;

α. Η εκάστοτε μεταφορική εταιρεία που θα επιλεγεί για την παραλαβή και αποστολή.
β. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της σελίδας μας που θα χρησιμοποιηθούν από τον πελάτη (facebook, instagram, twiter κλπ).
γ. Η τράπεζα που θα επιλέξετε για πληρωμή των υπηρεσιών μας.

  • Τρίτα πρόσωπα και προσωπικά δεδομένα:

Στο FixerLab δεν μεταφέρουμε δεν εμπορευόμαστε και δεν μουλάμε λίστες με προσωπικά δεδομένα σε κανένα τρίτο πρόσωπο

  • Για πόσο χρονικό περιθώριο κρατούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το χρονικό περιθώριο που κρατούνται τα προσωπικά σας δεδομένα εξαρτάται από την διάρκεια της εκάστοτε παροχή υπηρεσίας.

  • Σύνδεσμοι τρίτων μέσω της σελίδας μας

Οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες παρέχουν ξεχωριστά και ανεξάρτητα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο διαδικτυακά. Η διαδικτυακή πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας και όχι σε πληροφορίες που συλλέγονται εκτός σύνδεσης.

  • Αλλαγή στον νόμο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε οποιαδήποτε μεταβολή του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα το FixerLab θα συμμορφωθεί άμεσα.

Βάση του νόμου 2472/97 και 4624/19 “προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”.
Ο κάθε πελάτης ανά πάσα στιγμή έχει δικαίωμα να κάνει χρήση του ανωτέρου νόμου.