Επισκευή υποδοχής ακουστικών
Service
Επισκευή υποδοχής ακουστικών iPhone 8 Plus
40€
χωρίς ΦΠΑ
50€
με ΦΠΑ
24%
25€
15€
Ναι
1-2 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή υποδοχής ακουστικών iPhone 8
38€
χωρίς ΦΠΑ
47€
με ΦΠΑ
24%
25€
13€
Ναι
1-2 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή υποδοχής ακουστικών iPhone 7 Plus
39€
χωρίς ΦΠΑ
48€
με ΦΠΑ
24%
25€
14€
Ναι
2-4 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή υποδοχής ακουστικών iPhone 7
37€
χωρίς ΦΠΑ
45€
με ΦΠΑ
24%
25€
12€
Ναι
2-4 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή υποδοχής ακουστικών iPhone 6s Plus
35€
χωρίς ΦΠΑ
43€
με ΦΠΑ
24%
25€
10€
Ναι
1-2 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή υποδοχής ακουστικών iPhone 6s
35€
χωρίς ΦΠΑ
43€
με ΦΠΑ
24%
25€
10€
Ναι
1-2 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20