Επισκευή βρεγμένης συσκευής
Service
Επισκεύη βρεγμένης συσκευής Samsung Galaxy S20 Ultra
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
1 Ημέρα
Όχι
Όχι
20
Επισκευή βρεγμένης συσκευής iPhone 8 Plus
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
1 Ημέρα
Όχι
Όχι
15
Επισκευή βρεγμένης συσκευής iPhone 8
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
1 Ημέρα
Όχι
Όχι
15
Επισκευή βρεγμένης συσκευής iPhone 7 Plus
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
1 Ημέρα
Όχι
Όχι
15
Επισκευή βρεγμένης συσκευής iPhone 7
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
1 Ημέρα
Όχι
Όχι
15
Επισκευή βρεγμένης συσκευής iPhone 6s Plus
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
25€
Όχι
1 Ημέρα
Όχι
Όχι
15
Επισκευή βρεγμένης συσκευής iPhone 6s
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
1 Ημέρα
Όχι
Όχι
15
Επισκευή βρεγμένης συσκευής iPhone 6 Plus
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
1 Ημέρα
Όχι
Όχι
20