...
Επισκευή θύρα φόρτισης
Service
Επισκευή θύρα φόρτισης iPhone X
40€
χωρίς ΦΠΑ
50€
με ΦΠΑ
24%
25€
15€
Ναι
2-4 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκεύη θύρα φόρτισης Samsung Galaxy S20 Ultra
48€
χωρίς ΦΠΑ
60€
με ΦΠΑ
24%
25€
23€
Ναι
2-4 Ώρες
1 Χρόνος
1 Μήνας
20
Επισκευή θύρα φόρτισης iPhone 8 Plus
40€
χωρίς ΦΠΑ
50€
με ΦΠΑ
24%
25€
15€
Ναι
2-4 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή θύρα φόρτισης iPhone 8
38€
χωρίς ΦΠΑ
47€
με ΦΠΑ
24%
25€
13€
Ναι
2-4 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή θύρα φόρτισης iPhone 7 Plus
39€
χωρίς ΦΠΑ
48€
με ΦΠΑ
24%
25€
14€
Ναι
2-4 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή θύρα φόρτισης iPhone 7
36€
χωρίς ΦΠΑ
45€
με ΦΠΑ
24%
25€
11€
Ναι
2-4 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή θύρα φόρτισης iPhone 6s Plus
35€
χωρίς ΦΠΑ
43€
με ΦΠΑ
24%
25€
10€
Ναι
1-2 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή θύρα φόρτισης iPhone 6s
35€
χωρίς ΦΠΑ
43€
με ΦΠΑ
24%
25€
10€
Ναι
1-2 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή θύρα φόρτισης iPhone 6 Plus
34€
χωρίς ΦΠΑ
42€
με ΦΠΑ
24%
25€
9€
Ναι
1 Ώρα
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή θύρα φόρτισης iPhone 6
31€
χωρίς ΦΠΑ
38€
με ΦΠΑ
24%
25€
6€
Ναι
1 Ώρα
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Καλέστε μας Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.