Επισκευή Power Button (On/Off)
Service
Επισκευή power button (on/off) iPhone 8 Plus
39€
χωρίς ΦΠΑ
49€
με ΦΠΑ
24%
25€
14€
Ναι
1-2 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή power button (on/off) iPhone 8
37€
χωρίς ΦΠΑ
46€
με ΦΠΑ
24%
25€
12€
Ναι
1-2 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή power button (on/off) iPhone 7 Plus
39€
χωρίς ΦΠΑ
48€
με ΦΠΑ
24%
25€
14€
Ναι
2-4 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή power button (on/off) iPhone 7
37€
χωρίς ΦΠΑ
45€
με ΦΠΑ
24%
25€
12€
Ναι
1-2 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή power button (on/off) iPhone 6s Plus
33€
χωρίς ΦΠΑ
40€
με ΦΠΑ
24%
25€
8€
Ναι
1-2 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή powr button (on/off) iPhone 6s
33€
χωρίς ΦΠΑ
40€
με ΦΠΑ
24%
25€
8€
Ναι
1-2 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή power button (on/off) iPhone 6 Plus
24%
Ναι