Επισκευή πλήκτρων έντασης
Service
Επισκευή πλήκτρων έντασης iPhone 8 Plus
39€
χωρίς ΦΠΑ
49€
με ΦΠΑ
24%
25€
14€
Ναι
2-4 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή πλήκτρων έντασης iPhone 8
37€
χωρίς ΦΠΑ
46€
με ΦΠΑ
24%
25€
12€
Ναι
1-2 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή πλήκτρων έντασης iPhone 7 Plus
39€
χωρίς ΦΠΑ
48€
με ΦΠΑ
24%
25€
14€
Ναι
2-4 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή πλήκτρων έντασης iPhone 7
37€
χωρίς ΦΠΑ
45€
με ΦΠΑ
24%
25€
12€
Ναι
2-4 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή πλήκτρων έντασης iPhone 6s Plus
33€
χωρίς ΦΠΑ
40€
με ΦΠΑ
24%
25€
8€
Ναι
1-2 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή πλήκτρων έντασης iPhone 6s
32€
χωρίς ΦΠΑ
39€
με ΦΠΑ
24%
25€
7€
Ναι
1-2 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή πλήκτρων έντασης iPhone 6 Plus
32€
χωρίς ΦΠΑ
39€
με ΦΠΑ
24%
25€
7€
Ναι
1-2 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20