Επισκευή πλακέτας
Service
Επισκευή πλακέτας iPhone 8 Plus
Επικοινωνία για κόστος
24%
Όχι
Ημέρες
3 Μήνες
Όχι
20
Επισκευή πλακέτας iPhone 8
Επικοινωνία για κόστος
24%
Όχι
Ημέρες
3 Μήνες
Όχι
20
Επισκευή πλακέτας iPhone 7 Plus
Επικοινωνία για κόστος
24%
Όχι
Ημέρες
3 Μήνες
Όχι
20
Επισκευή πλακέτας iPhone 7
Επικοινωνία για κόστος
24%
Όχι
Ημέρες
3 Μήνες
3 Μήνες
20
Επισκευή πλακέτας iPhone 6s Plus
Επικοινωνία για κόστος
24%
Όχι
Ημέρες
3 Μήνες
Όχι
20
Επισκευή πλακέτας iPhone 6s
Επικοινωνία για κόστος
24%
Όχι
Ημέρες
3 Μήνες
Όχι
20
Επισκευή πλακέτας iPhone 6 Plus
24%
Όχι
Ημέρες
3 Μήνες
Όχι
20