Επισκευή πίσω όψης
Service
Επισκεύη πίσω όψης Samsung Galaxy S20 Ultra
Επικοινωνία για κόστος
24%
Ναι
2-4 Ώρες
1 Χρόνος
Όχι
20
Επισκευή πίσω όψης iPhone 8 Plus
66€
χωρίς ΦΠΑ
82€
με ΦΠΑ
24%
30€
36€
Ναι
1 Ημέρα
Όχι
Όχι
20
Επισκευή πίσω όψης iPhone 8
69€
χωρίς ΦΠΑ
85€
με ΦΠΑ
24%
30€
39€
Ναι
1 Ημέρα
Όχι
Όχι
20
Επισκευή πίσω όψης iPhone 7 Plus
61€
χωρίς ΦΠΑ
75€
με ΦΠΑ
24%
30€
31€
Ναι
1 Ημέρα
Όχι
Όχι
20
Επισκευή πίσω όψης iPhone 7
57€
χωρίς ΦΠΑ
70€
με ΦΠΑ
24%
30€
27€
Ναι
1 Ημέρα
Όχι
Όχι
20
Επισκευή πίσω όψης iPhone 6s Plus
49€
χωρίς ΦΠΑ
60€
με ΦΠΑ
24%
30€
19€
Ναι
1 Ημέρα
Όχι
Όχι
20
Επισκευή πίσω όψης iPhone 6s
47€
χωρίς ΦΠΑ
58€
με ΦΠΑ
24%
30€
17€
Ναι
1 Ημέρα
Όχι
Όχι
20
Επισκευή πίσω όψης iPhone 6 Plus
49€
χωρίς ΦΠΑ
61€
με ΦΠΑ
24%
30€
19€
Ναι
1 Ημέρα
Όχι
Όχι
20
Επισκευή πίσω όψης iPhone 6
48€
χωρίς ΦΠΑ
59€
με ΦΠΑ
24%
30€
18€
Ναι
1 Ημέρα
Όχι
Όχι
25