Επισκευή λογισμικού & Ξεκλείδωμα
Service
Επισκευή λογισμικού & ξεκλείδωμα iPhone 8 Plus
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
2-4 Ώρες
Όχι
Όχι
15
Επισκευή λογισμικού & ξεκλείδωμα iPhone 8
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
2-4 Ώρες
Όχι
Όχι
15
Επισκευή λογισμικού & ξεκλειδώματος iPhone 7 Plus
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
2-4 Ώρες
Όχι
Όχι
15
Επισκευή λογισμικού & ξεκλειδώματος iPhone 7
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
25€
Όχι
2-4 Ώρες
Όχι
Όχι
15
Επισκευή λογισμικού & ξεκλείδωμα iPhone 6s Plus
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
2-4 Ώρες
Όχι
Όχι
15
Επισκευή λογισμικού & ξεκλειδώματος iPhone 6s
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
2-4 Ώρες
Όχι
Όχι
15
Επισκευή λογισμικού & ξεκλείδωμα iPhone 6 Plus
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
2-4 Ώρες
Όχι
Όχι
20