...
Επισκευή Κάμερας
Service
Επισκεύη τζαμάκι κάμερας Samsung Galaxy S20 Ultra
Επικοινωνία για κόστος
24%
Ναι
2-4 Ώρες
1 Χρόνος
Όχι
15
Επισκεύη εμπρός κάμερας Samsung Galaxy S20 Ultra
Επικοινωνία για κόστος
24%
Ναι
2-4 Ώρες
1 Χρόνος
Όχι
20
Επισκεύη πίσω κάμερας Samsung Galaxy S20 Ultra
Επικοινωνία για κόστος
24%
Ναι
2-4 Ώρες
1 Χρόνος
Όχι
20
Επισκευή τζαμάκι κάμερας iPhone 8 Plus
28€
χωρίς ΦΠΑ
35€
με ΦΠΑ
24%
20€
8€
Ναι
1-2 Ώρες
Όχι
Όχι
15
Επισκευή εμπρός κάμερας iPhone 8 Plus
41€
χωρίς ΦΠΑ
51€
με ΦΠΑ
24%
25€
16€
Ναι
1 Ώρα
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή πίσω κάμερας iPhone 8 Plus
73€
χωρίς ΦΠΑ
90€
με ΦΠΑ
24%
25€
48€
Ναι
1-2 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή τζαμάκι κάμερας iPhone 8
28€
χωρίς ΦΠΑ
35€
με ΦΠΑ
24%
25€
3€
Ναι
1-2 Ώρες
Όχι
Όχι
15
Επισκευή εμπρός κάμερας iPhone 8
36€
χωρίς ΦΠΑ
44€
με ΦΠΑ
24%
25€
11€
Ναι
1 Ώρα
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή πίσω κάμερας iPhone 8
56€
χωρίς ΦΠΑ
70€
με ΦΠΑ
24%
25€
31€
Ναι
1-2 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή τζαμάκι κάμερας iPhone 7 Plus
31€
χωρίς ΦΠΑ
38€
με ΦΠΑ
24%
25€
6€
Ναι
1-2 Ώρες
Όχι
Όχι
15
Επισκευή εμπρός κάμερας iPhone 7 Plus
43€
χωρίς ΦΠΑ
53€
με ΦΠΑ
24%
25€
18€
Ναι
30 Λεπτά
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή πίσω κάμερας iPhone 7 Plus
84€
χωρίς ΦΠΑ
104€
με ΦΠΑ
24%
25€
59€
Ναι
30 Λεπτά
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή τζαμάκι κάμερας iPhone 7
26€
χωρίς ΦΠΑ
32€
με ΦΠΑ
24%
25€
11€
Ναι
1-2 Ώρες
Όχι
Όχι
15
Επισκευή εμπρός κάμερας iPhone 7
39€
χωρίς ΦΠΑ
48€
με ΦΠΑ
24%
25€
14€
Ναι