Επισκευή βρεγμένης συσκευής
Service
Επισκευή βρεγμένης συσκευής Huawei Tablet
Από
32€
χωρίς ΦΠΑ
Από
40€
με ΦΠΑ
24%
32€
Όχι
Ημέρες
Όχι
Όχι
15
Επισκευή βρεγμένης συσκευής Lenovo Tablet
Από
32€
χωρίς ΦΠΑ
Από
40€
με ΦΠΑ
24%
32€
Όχι
Ημέρες
Όχι
Όχι
15
Επισκευή βρεγμένης συσκευής Apple iPad Tablet
Από
32€
χωρίς ΦΠΑ
Από
40€
με ΦΠΑ
24%
32€
Όχι
Ημέρες
Όχι
Όχι
15
Επισκευή βρεγμένης συσκευής Tablet
Από
32€
χωρίς ΦΠΑ
Από
40€
με ΦΠΑ
24%
32€
Όχι
Ημέρες
Όχι
Όχι
15
Επισκευή βρεγμένης συσκευής Samsung Tablet
Από
32€
χωρίς ΦΠΑ
Από
40€
με ΦΠΑ
24%
32€
Όχι
Ημέρες
Όχι
Όχι
15