Επισκευή πλακέτας
Service
Επισκευή πλακέτας Huawei Tablet
Επικοινωνία για κόστος
24%
Όχι
Ημέρες
3 μήνες
20
Επισκευή πλακέτας Lenovo Tablet
Επικοινωνία για κόστος
24%
Όχι
Ημέρες
3 μήνες
20
Επισκευή πλακέτας Apple iPad Tablet
Επικοινωνία για κόστος
24%
Όχι
Ημέρες
3 μήνες
20
Επισκευή πλακέτας Tablet
Επικοινωνία για κόστος
24%
Όχι
Ημέρες
3 μήνες
20
Επισκευή πλακέτας Samsung Tablet
Επικοινωνία για κόστος
24%
Όχι
Ημέρες
3 μήνες
20
Καλέστε μας