Επισκευή / Αλλαγή τροφοδοτικού
Service
Επισκευή / Αλλαγή τροφοδοτικού Desktop PC (Η/Υ)
Από
25€
χωρίς ΦΠΑ
Από
31€
με ΦΠΑ
24%
25€
Όχι
1 ημέρα
1 Χρόνος
1 Χρόνος
15