Τεχνικός έλεγχος
Service
Τεχνικός έλεγχος Playstation 4 Fat (PS4 Fat)
Δωρεάν Έλεγχος
24%
Όχι
1 ημέρα
Όχι
Όχι
Τεχνικός έλεγχος Playstation 4 Slim (PS4 Slim)
Δωρεάν Έλεγχος
24%
Όχι
1 ημέρα
Όχι
Όχι
Τεχνικός έλεγχος Playstation 4 Pro (PS4 Pro)
Δωρεάν Έλεγχος
24%
Όχι
1 ημέρα
Όχι
Όχι
Τεχνικός έλεγχος Playstation 5 (PS5)
Δωρεάν Έλεγχος
24%
Όχι
Ημέρες
Όχι
Όχι