Εσωτερικός καθαρισμός
Service
Εσωτερικός καθαρισμός Playstation 4 Fat (PS4 Fat)
Από
28€
χωρίς ΦΠΑ
Από
35€
με ΦΠΑ
24%
28€
Όχι
1 ημέρα
1 Χρόνος
15
Εσωτερικός καθαρισμός Playstation 4 Slim (PS4 Slim)
Από
28€
χωρίς ΦΠΑ
Από
35€
με ΦΠΑ
24%
28€
Όχι
1 ημέρα
1 Χρόνος
15
Εσωτερικός καθαρισμός Playstation 4 Pro (PS4 Pro)
Από
28€
χωρίς ΦΠΑ
Από
35€
με ΦΠΑ
24%
28€
Όχι
1 ημέρα
1 Χρόνος
15
Εσωτερικός καθαρισμός Playstation 5 (PS5)
40€
χωρίς ΦΠΑ
50€
με ΦΠΑ
24%
40€
Όχι
1 ημέρα
Όχι
Όχι
15