Επισκευή τροφοδοτικού
Service
Επισκευή τροφοδοτικού Playstation 4 Fat (PS4 Fat)
Από
65€
χωρίς ΦΠΑ
Από
80€
με ΦΠΑ
24%
30€
35€
Ναι
1 ημέρα
1 Χρόνος
6 μήνες
15
Επισκευή τροφοδοτικού Playstation 4 Slim (PS4 Slim)
Από
65€
χωρίς ΦΠΑ
Από
80€
με ΦΠΑ
24%
30€
35€
Ναι
1 ημέρα
1 Χρόνος
6 μήνες
15
Επισκευή τροφοδοτικού Playstation 4 Pro (PS4 Pro)
Από
65€
χωρίς ΦΠΑ
Από
80€
με ΦΠΑ
24%
30€
35€
Ναι
1 ημέρα
1 Χρόνος
6 μήνες
15
Επισκευή τροφοδοτικού Playstation 5 (PS5)
105€
χωρίς ΦΠΑ
130€
με ΦΠΑ
24%
30€
75€
Ναι
1 ημέρα
1 Χρόνος
6 μήνες
20