Επισκευή θύρας HDMI
Service
Επισκευή θύρας HDMI Playstation 4 Fat (PS4 Fat)
Από
45€
χωρίς ΦΠΑ
Από
55€
με ΦΠΑ
24%
35€
10€
Ναι
Ημέρες
3 μήνες
3 μήνες
15
Επισκευή θύρας HDMI Playstation 4 Slim (PS4 Slim)
Από
45€
χωρίς ΦΠΑ
Από
55€
με ΦΠΑ
24%
35€
10€
Ναι
Ημέρες
3 μήνες
3 μήνες
15
Επισκευή θύρας HDMI Playstation 4 Pro (PS4 Pro)
Από
45€
χωρίς ΦΠΑ
Από
55€
με ΦΠΑ
24%
35€
10€
Ναι
Ημέρες
3 μήνες
3 μήνες
15
Επισκευή θύρας HDMI Playstation 5 (PS5)
60€
χωρίς ΦΠΑ
75€
με ΦΠΑ
24%
40€
20€
Ναι
Ημέρες
6 μήνες
Όχι
20