Επισκευή / Εγκατάσταση λειτουργικού
Service
Επισκευή / Εγκατάσταση λειτουργικού Playstation 4 Fat (PS4 Fat)
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
1 ημέρα
Όχι
Όχι
10
Επισκευή / Εγκατάσταση λειτουργικού Playstation 4 Slim (PS4 Slim)
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
1 ημέρα
Όχι
Όχι
10
Επισκευή / Εγκατάσταση λειτουργικού Playstation 4 Pro (PS4 Pro)
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
1 ημέρα
Όχι
Όχι
10
Επισκευή / Εγκατάσταση λειτουργικού Playstation 5 (PS5)
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
1 ημέρα
Όχι
Όχι
10
Καλέστε μας