Επισκευή χειριστηρίου
Service
Επισκευή χειριστηρίου Playstation 4 Fat (PS4 Fat) Dualshock 4
Από
16€
χωρίς ΦΠΑ
Από
20€
με ΦΠΑ
24%
16€
Ναι
Ημέρες
1 Χρόνος
3 μήνες
10
Επισκευή χειριστηρίου Playstation 4 Slim (PS4 Slim) Dualshock 4
Από
16€
χωρίς ΦΠΑ
Από
20€
με ΦΠΑ
24%
16€
Ναι
Ημέρες
1 Χρόνος
3 μήνες
10
Επισκευή χειριστηρίου Playstation 4 Pro (PS4 Pro) Dualshock 4
Από
16€
χωρίς ΦΠΑ
Από
20€
με ΦΠΑ
24%
16€
Ναι
Ημέρες
1 Χρόνος
3 μήνες
10
Επισκευή χειριστηρίου Playstation 5 (PS5) Dualsense 5
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
15€
5€
Ναι
Ημέρες
6 μήνες
3 μήνες
10