Επισκευή / Αλλαγή Drive Laser Lens
Service
Επισκευή / Αλλαγή Drive Laser Lens Playstation 4 Fat (PS4 Fat)
56€
χωρίς ΦΠΑ
70€
με ΦΠΑ
24%
25€
31€
Ναι
1 ημέρα
1 Χρόνος
6 μήνες
15
Επισκευή / Αλλαγή Drive Laser Lens Playstation 4 Slim (PS4 Slim)
56€
χωρίς ΦΠΑ
70€
με ΦΠΑ
24%
25€
31€
Ναι
1 ημέρα
1 Χρόνος
6 μήνες
15
Επισκευή / Αλλαγή Drive Laser Lens Playstation 4 Pro (PS4 Pro)
56€
χωρίς ΦΠΑ
70€
με ΦΠΑ
24%
25€
31€
Ναι
1 ημέρα
1 Χρόνος
6 μήνες
15
Επισκευή / Αλλαγή Drive Laser Lens Playstation 5 (PS5)
60€
χωρίς ΦΠΑ
75€
με ΦΠΑ
24%
25€
35€
Ναι
1 ημέρα
1 Χρόνος
6 μήνες
15