Επισκευή Μητρικής Πλακέτας
Service
Επισκευή πλακέτας Playstation 4 Fat (PS4 Fat)
Από
65€
χωρίς ΦΠΑ
Από
80€
με ΦΠΑ
24%
65€
Ναι
Ημέρες
3 μήνες
20
Επισκευή πλακέτας Playstation 4 Slim (PS4 Slim)
Από
65€
χωρίς ΦΠΑ
Από
80€
με ΦΠΑ
24%
65€
Ναι
Ημέρες
3 μήνες
20
Επισκευή πλακέτας Playstation 5 (PS5)
Από
80€
χωρίς ΦΠΑ
Από
100€
με ΦΠΑ
24%
80€
Ναι
Ημέρες
3 μήνες
20
Επισκευή πλακέτας Playstation 4 Pro (PS4 Pro)
Από
65€
χωρίς ΦΠΑ
Από
80€
με ΦΠΑ
24%
65€
Ναι
Ημέρες
3 μήνες
20
Καλέστε μας