Επισκευή Εικόνας
Service
Επισκευή Εικόνας Playstation 4 Fat (PS4 Fat)
65€
χωρίς ΦΠΑ
80€
με ΦΠΑ
24%
40€
25€
Ναι
Ημέρες
3 μήνες
3 μήνες
15
Επισκευή Εικόνας Playstation 4 Slim (PS4 Slim)
65€
χωρίς ΦΠΑ
80€
με ΦΠΑ
24%
40€
25€
Ναι
Ημέρες
3 μήνες
3 μήνες
15
Επισκευή Εικόνας Playstation 4 Pro (PS4 Pro)
65€
χωρίς ΦΠΑ
80€
με ΦΠΑ
24%
40€
25€
Ναι
Ημέρες
3 μήνες
3 μήνες
15