Αλλαγή σκληρού δίσκου
Service
Αλλαγή σκληρού δίσκου Playstation 4 Slim (PS4 Slim)
Από
60€
χωρίς ΦΠΑ
Από
75€
με ΦΠΑ
24%
30€
30€
Ναι
1 ημέρα
1 Χρόνος
1 Χρόνος
15
Αλλαγή σκληρού δίσκου Playstation 4 Fat (PS4 Fat)
Από
60€
χωρίς ΦΠΑ
Από
75€
με ΦΠΑ
24%
30€
30€
Ναι
1 ημέρα
1 Χρόνος
1 Χρόνος
15
Αλλαγή σκληρού δίσκου Playstation 4 Pro (PS4 Pro)
Από
60€
χωρίς ΦΠΑ
Από
75€
με ΦΠΑ
24%
30€
30€
Ναι
1 ημέρα
1 Χρόνος
1 Χρόνος
15
Εγκατάσταση σκληρού δίσκου Playstation 5 (PS5)
16€
χωρίς ΦΠΑ
20€
με ΦΠΑ
24%
16€
Όχι
4-8 Ώρες
Όχι
Όχι
10