...
Επισκευή
iPhone X
Επισκευή θύρα φόρτισης iPhone X
40€
χωρίς ΦΠΑ
50€
με ΦΠΑ
24%
25€
15€
Ναι
2-4 Ώρες
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή μπαταρίας iPhone X
47€
χωρίς ΦΠΑ
58€
με ΦΠΑ
24%
25€
22€
Ναι
1 Ώρα
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή οθόνης iPhone X (Premium)
117€
χωρίς ΦΠΑ
145€
με ΦΠΑ
24%
25€
92€
Ναι
1 Ώρα
1 Χρόνος
3 Μήνες
20
Επισκευή οθόνης iPhone X (Standar Oled)
85€
χωρίς ΦΠΑ
105€
με ΦΠΑ
24%
25€
60€
Ναι
1 Ώρα
1 Χρόνος
3 Μήνες
20

*Oι τιμές είναι ενδεικτικές

Καλέστε μας Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.