Επισκευή
Playstation 4 Slim
Τεχνικός έλεγχος Playstation 4 Slim (PS4 Slim)
Δωρεάν Έλεγχος
24%
Όχι
1 ημέρα
Όχι
Όχι
Επισκευή Wifi Playstation 4 Slim (PS4 Slim)
Από
60€
χωρίς ΦΠΑ
Από
75€
με ΦΠΑ
24%
40€
20€
Ναι
Ημέρες
3 μήνες
3 μήνες
15
Επισκευή / Εγκατάσταση λειτουργικού Playstation 4 Slim (PS4 Slim)
20€
χωρίς ΦΠΑ
25€
με ΦΠΑ
24%
20€
Όχι
1 ημέρα
Όχι
Όχι
10
Επισκευή / Αλλαγή Drive Laser Lens Playstation 4 Slim (PS4 Slim)
56€
χωρίς ΦΠΑ
70€
με ΦΠΑ
24%
25€
31€
Ναι
1 ημέρα
1 Χρόνος
6 μήνες
15
Επισκευή πλακέτας Playstation 4 Slim (PS4 Slim)
Από
65€
χωρίς ΦΠΑ
Από
80€
με ΦΠΑ
24%
65€
Ναι
Ημέρες
3 μήνες
20
Επισκευή τροφοδοτικού Playstation 4 Slim (PS4 Slim)
Από
65€
χωρίς ΦΠΑ
Από
80€
με ΦΠΑ
24%
30€
35€
Ναι
1 ημέρα
1 Χρόνος
6 μήνες
15
Επισκευή χειριστηρίου Playstation 4 Slim (PS4 Slim) Dualshock 4
Από
16€
χωρίς ΦΠΑ
Από
20€
με ΦΠΑ
24%
16€
Ναι
Ημέρες
1 Χρόνος
3 μήνες
10
Αλλαγή σκληρού δίσκου Playstation 4 Slim (PS4 Slim)
Από
60€
χωρίς ΦΠΑ
Από
75€
με ΦΠΑ
24%
30€
30€
Ναι
1 ημέρα
1 Χρόνος
1 Χρόνος
15
Επισκευή Εικόνας Playstation 4 Slim (PS4 Slim)
65€
χωρίς ΦΠΑ
80€
με ΦΠΑ
24%
40€
25€
Ναι
Ημέρες
3 μήνες
3 μήνες
15
Επισκευή θύρας HDMI Playstation 4 Slim (PS4 Slim)
Από
45€
χωρίς ΦΠΑ
Από
55€
με ΦΠΑ
24%
35€
10€
Ναι
Ημέρες
3 μήνες
3 μήνες
15
Εσωτερικός καθαρισμός Playstation 4 Slim (PS4 Slim)
Από
28€
χωρίς ΦΠΑ
Από
35€
με ΦΠΑ
24%
28€
Όχι
1 ημέρα
1 Χρόνος
15